lên trên


HSK 1

Từ vựng HSK 1: 150 từ vựng mở đầu

Dưới đây là 150 từ vựng quan trọng nhất khi học HSK 1. Với 150 từ mở đầu này, bạn sẽ có kiến thức cơ bản nhất để tiếp tục học lên HSK