lên trên

Bài 11: Chuối bao nhiêu tiền một cân (Xiāngjiāo duōshǎo qián yī jīn)?

Chào mừng bạn đến với luyện tập bài 11: Chuối bao nhiêu tiền một cân (Xiāngjiāo duōshǎo qián yī jīn)?

你叫什么名字 (Nǐ jiào shénme míngzi)?

Hội thoại 11. 马丁想买什么
Mǎdīng xiǎng mǎi shénme?
2. 电子 词典 多少 钱?
Diànzǐ cídiǎn duōshǎo qián?
3. 电脑 多少 钱?
Diànnǎo duōshǎo qián?
4. 一共 多少 钱?
Yīgòng duōshǎo qián?

Hội thoại 21. 买 什么?
Mǎdīng mǎi shénme?
Trả lời:

Ghi chú: Viết pinyin hoặc chữ cứng đều được
2. 面包 多少 钱 一 个?
Miànbāo duōshǎo qián yīgè?

Hội thoại 31. 香蕉 多少 钱 一 斤?苹果 呢?
Xiāngjiāo duōshǎo qián yī jīn? Píngguǒ ne?
2. 马丁想买几斤香蕉,几斤苹果?
Mǎdīng xiǎng mǎi jǐ jīn xiāngjiāo, jǐ jīn píngguǒ?

phạm tiến
Tác giả: Phạm Tiến

Xin chào các bạn, mình là Tiến - người quản trị và cũng là tác giả các bài viết trên Website ToiHocTiengTrung. Ngoài các bài viết hướng dẫn học tiếng Trung. Mình còn viết các bài về văn hóa, lịch sử Trung Quốc.

2 bình luận
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *