lên trên


hôm nay ngày mấy

Bài 14: Hôm nay ngày mấy (Jīntiān jǐ hào)?

今天几号? Jīntiān jǐ hào? Hôm nay là ngày mấy? Từ vựng Ghi chú: 月 (yuè): Tháng Khi có lượng từ đi kèm yuè thì nó sẽ chỉ số lượng tháng. Còn không thì nókiểm tra 1

Bài 12: Kiểm Tra lần 1

Trang 1. Trang 2. Trang 3. Ghi chú: Viết ra giấy rồi chụp lại đăng lên group facebook. CÁC BÀI TRỌNG TÂM, CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 5 / 5 ( 4 votes