lên trên
nihao

Bài 6: Xin chào (Nǐ hǎo)!

你 好 Nǐ hǎo Xin chào Chúng ta cùng bắt đầu với phần đầu tiên. Từ vựng Ghi chú: men (nǐmen): khi ghép với các từ khác thường mang nghĩa số nhiều … Đọc tiếp